История на IQ тестовете

Коефициентът на интелигентност или IQ, е резултат, получен от няколко различни стандартизирани тестове, предназначени за оценка на интелигентността. Терминът "IQ", идва от немското Intelligenz-Quotient и е бил измислен от немския психолог Уилям Щерн през 1912 г. Той го предлага като метод за точкуване на тестовете за интелигентност на съвременните деца като тези, разработени от Алфред Бине и Теодор Симон в началото 20-и век.
Въпреки че терминът "IQ" е все още широко използван за точкуване на съвременните тестове за интелигентност, вече се употребява кривата на Гаус, която е с формата на камбана. В центъра стойността й е 100 (средно IQ) и стандартно отклонение 15 IQ-точки, въпреки че различни тестове могат да имат различни стандартни отклонения.
Резултати от тестовете за интелигентност са показали, че са свързани с такива фактори, като заболеваемостта и смъртността, социалния статус на родителите, и в значителна степен и с родителския коефициент на интелигентност. Макар че наследствеността е изследвана в продължение на почти един век, все още е спорно дали интелигентността е наследствена и в каква степен.
Средните резултати за тестовете за интелигентност на населението се увеличават с три точки всяко десетилетие от началото на 20-и век. Спори се дали тези промени в резултатите отразяват реални промени в интелектуалните способности на обществото или просто има методологически проблеми между миналите и настоящите тестове.
Първият сложен тест, използван масово е the Army Alpha, който е въведен през Първата световна война, за оценка интелигентността на военните служители.
За първи път тест за интелигентност се прави през 1904 година от Алфред Бине и Теодор Симон. Целта му е била да се идентифицират психично болните деца, които не са в състояние да усвоят нормалния учебен материал, като останалите деца. Двамата учени изчисляват IQ като отношението на възрастовата интелигентност и реалната възраст на детето в момента. По-късно е въведен нов метод, според който оценката на всеки човек трябва да отговаря на средната оценка за възрастовата група, в която той се намира.
За средно ниво на тестовете на интелигентност се приемат стойности между 90 и 110. Средно половината от населението имат среден коефициент на интелигентност. Около 13% са тези, които са между 110 – 139 точки и само около 1,5% от населението е на ниво гении.
Доста често обаче нивото на интелигентност не е определящо за успеха ни в живота. Обикновен работник може да има IQ 125, а някой банкер 110, но това не е помогнало на работника в живота.
Начините за оценка на интелигентността непрекъснато се развиват. Този тест, който ние ви представяме е един от най-добрите и точните.